Hồ sơ ứng viên mới nhất
Lao Động - Việc Làm
Vì sao bạn mãi không tìm được việc làm?

Khi tuyển người vào vị trí nhân viên sales (nhân viên kinh doanh), hay cao hơn là quản lý sales, nhà tuyển dụng cần ở ứng viên những kỹ năng gì?